چرا با وجود این همه فیلم و سریال جدید، تعداد افرادی که توصیه‌های دوستان خود را نادیده می‌گیرند و با فشردن گزینه «تکرار» تصمیم می‌گیرند سریالی که قبلاً بارها تماشا کرده‌اند را دوباره ببینند؟