ترک شغل برای کسانی که از عهده‌اش برمی‌آیند تبدیل به بهترین روش مراقبت از خود شده است.