زمانی که بیل و ملیندا گیتس بعد از 27 سال در 3 می اعلام کردند «فکر می‌کنیم دیگر نمی‌توانیم در کنار هم رشد کنیم» و گفتند قصد دارند از هم جدا شوند تقریباً همه مات و مبهوت مانده بودند.