چطور بصیرت و غریزه، بلندپروازانه‌ترین پروژه این فیلم‌ساز را شکل داده است. بری جنکینز در این مصاحبه درباره ساخت سریال راه آهن زیرزمینی صحبت می‌کند.