ثابت شده است که تکنولوژی mRNA که در واکسن های ساخت شرکت فایزر و مدرنا به کار رفته است، نه تنها به درمان کرونا کمک می کند، بلکه توانایی کمک به درمان بیماری های بسیار بیشتری را دارد.