در پنجمین سال “بلومبرگ ۵۰” ، لیست سالانه بلومبرگ در مورد کسانی که دستاوردهای آن‌ها در تجارت، سرگرمی، امور مالی، سیاست و علم و فناوری قابل تقدیر است و جزو تاثیرگذارترین افراد در سال ۲۰۲۱ هستند را به نمایش گذاشته ایم.