هنرمند مشهور تلویزیونی یکی از پرکارترین نقاش‌های تاریخ است اما به احتمال زیاد نمی‌توانید کارهای او را در بازار آزاد پیدا کنید.